ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมระบบ JUST PAY

233333

 

นวัตกรรมระบบ JUST PAY: ระบบบริการรับชําระเงินค้าบริการ อุปโภค สาธารณูโภค และอื่นๆ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ภายใต้ สัญลักษณ์ Just Payแบบเค้าเตอร์บริการ

หมายเหตุ เป็นนวัตกรรมธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัญชี ค.) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559

justpay0
justpay0-1justpay1justpay2justpay3justpay6justpay4justpay5justpay7justpay9justpay8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *