ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาเยี่ยมชมงานของ สถาบันนวัตกรรมทีโอที

       สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (นฐ.) ได้ต้อนรับคณะครู และคณะนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัยให้กับเยาวชนเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตอบแทนคุณประเทศ โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ได้จัดบรรยายสรุป และนำชมการสาธิตแนะนำผลงานวิจัยพัฒนา/สิ่งประดิษฐ์ ฯ รวมถึงเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากงานวิจัยด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีส่วนสำคัญการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (21 สิงหาคม 2561)

[metaslider id=2026]

ใส่ความเห็น