ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมการพัฒนา Software Application เพื่อสังคม/ชุมชน (Community)

             

front_thai_A4-1 front_thai_A4-2

       นวัตกรรมด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ และโชลูชั่น เพื่อสนองตอบความต้องการ ของสังคม หน่วยงานบริหาร หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็น ซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Phone อุปกรณ์ Smart Device ที่ใช้ระบบ IOS ระบบ Android และ ระบบ Web admin

1. นวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เพื่อบริการสังคม การบริการข้อมูลข่าวสารราชการ ตามข้อกําหนด ระเบียบ ของหน่วยราชการ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทั่วไป การรับเรื่องการร้องเรียน การเสนอแนะ การสนับสนุนสังคมและวัฒนะธรรมตามบริบทพื้นที่
2. นวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อบริการภาคประชาสังคม ความปลอดภัยสาธารณะ การท่องเที่ยว การคมนาคม การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยเป็นไปตามความต้องการ ขององค์กร หน่วยงานราชการ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้อง บริการสังคม การเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง จุดเสี่ยงความปลอดภัย การสนับสนุนเศรษฐกิจสังคม การดํารงและการส่งเสริมวัฒนธรรมโดย สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภาคส่วนที่ต้องการ
 

[metaslider id=1511]
 

[metaslider id=1680]
 

[metaslider id=1691]
 

[metaslider id=1821]
 

[metaslider id=1895]
 

[metaslider id=1896]
 

ผลงานที่พัฒนานแอพพลิเคชั่นให้กัน หน่วยงานภาครัฐ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *