ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังานภายในชุมสาย
เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของระบบประหยัดพลังงาน EMS  และ AES โดยใช้อุปกรณ์ IoT ในการวัดค่าการใช้ไฟฟ้าและอุณภูมิ แล้วส่งค่าต่างๆ ด้วยระบบ  Wireless ไปประมวลผลที่ระบบEMS และ  AES พร้อมกับถูกจัดเก็บลงใน Database ในระบบ M&C

ข้อดีระบบ Hybrid 3 Phase

1. ต้นทุนสูงกว่าทั้งตัว Inverter และ การติดตั้ง

2. กำลัง Watt เหลือจากการผลิตน้อยกว่า

3. มีการสูญเสีย (Loss) มากกว่า

4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ระยะยาวมีต้นทุนสูง

5. มีจำนวน Vendor น้อยรายเนื่องจากกำลังวัตต์ต่ำทำให้มีความเสี่ยง
เรื่องการหาช่างชำนาญการการซ่อมบำรุงและการหาอะไหล่
ข้อดีระบบ Hybrid Single Phase 3kW
1. ต้นทุนต่ำกว่าทั้งตัว Inverter และ การติดตั้ง

2. กำลัง Watt เหลือจากการผลิตมากกว่าเพื่อสำรอง Battery ได้เต็มที่

3. มีการสูญเสีย (Loss) น้อยกว่า

4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ระยะยาวมีต้นทุนต่ำกว่า

5. มีจำนวน Vendor หลายรายที่ผลิต Inverter กำลังวัตต์ต่ำ ไม่มีปัญหา
เรื่องการหาช่างชำนาญการการซ่อมบำรุงและการหาอะไหล่

ข้อกำหนดทางเทคนิค

1. ควบคุมการทำงานของระบบ CCU และ AES

2. สามารถเฝ้าดูและควบคุมผ่านเครือข่าย LAN หรือ
    Internet ได้

3. ส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอลไร้สาย Zigbee

4. วัดอุณภูมิและความชื้นในห้องอุปกรณ์ชุมสายและส่ง
    ค่าผ่านระบบไร้สายได้

5. AC CT Clamp สำหรับวัดกระแสฟ้า 30A Accuracy
    Class 2%

6. สามารถรับค่าสถานะปกติปิดหรือปกติเปิด (NC/NO)
    จากเซ็นเซอร์ได้