ข่าวสาร/กิจกรรม

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรม ทีโอที จ.ปทุมธานี

18 กันยายน  2563

          ศูนย์นวัตกรรม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เข้าเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรม ทีโอที 

จ.ปทุมธานี   พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรฐานของส่วนทดสอบและสอบเทียบ  โดยมีผู้บริหารของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมงาน

ใส่ความเห็น