บริการ

บริการทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที มีการบริการทดสอบคุณภาพคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนาคม ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่สามารถวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ การทดสอบของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ไม่เพียงแต่พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ ในขณะทดสอบ แต่คำนึงถึงคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือได้นั้นจะคงคุณภาพไปอีกนาน ผลงานการบริการทดสอบคุณภาพมีดังนี้

•    การทดสอบแบบเร่งสภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น การทดสอบในเครื่องพ่นละอองน้ำเกลือ (Salt Fog Chamber) เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน (Weatherometer) เครื่องเร่งสภาวะอุณหภูมิ (Temperature and Humitdity Cycling Chamber) เป็นต้น

•    การทดสอบที่ต้องป้องกันการรบกวนจากเสียงและคลื่น เช่น คุณสมบัติทางด้าน Receiverของอุปกรณ์ Radio

•    การทดสอบด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุแกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน เช่น การลามไฟของวัสดุ การแผ่รังสี และคุณสมบัติอื่น ๆ ตาม มอก. 1195 เป็นต้น

•  การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ทางเคมีและวัสดุทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางโทรคมนาคม เช่น การทดสอบ Tensile & Elongation Strength การหาชนิดพลาสติก และโลหะ

•    การทดสอบเกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อน คุณสมบัติการต่อเชื่อมของอุปกรณ์ปลายทางกับโครงข่าย ทีโอที คุณสมบัติของระบบส่งสัญญาณ (Trans mission) เป็นต้น

•    การทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมจำลอง (Telecom Networking Testbed) นับเป็น นวัตกรรมบริการทดสอบล่าสุดของ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที  โดยทำเป็นโครงการ NGN Network Testbed และ Software Development Tools เพื่อให้การวางแผนบริการหรือการวิเคราะห์ปัญหาการบริการที่เกี่ยวกับโครง ข่ายโทรคมนาคมสามารถจำลองได้หรือทำได้โดยไม่กระทบผู้ใช้บริการ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการทำงานของ Application ที่เกิดจากอุปกรณ์สื่อสัญญาณ และ Protocal การสร้าง Network เสมือนจริง เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมชองทราฟฟิค ออกแบบ และวิเคราะห์โครงข่าย การจำลองความสูญเสียหรือความเสื่อม ของอุปกรณ์ การจำลองทราฟฟิคทั้งในรูปแบบของข้อมูล เสียง และวีดิโอ เป็นต้น

ใส่ความเห็น