ผลิตภัณฑ์

JUSTPAY Franshice

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

       บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และในร้านพันธมิตรคู่ค้า
ระบบรับชำระ
– ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าบริการ
– โปรแกรมและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว
– พัฒนาโปรแกรมโดยเจ้าหน้าที่ ของ บมจ. ทีโอที

การรับชำระ – ตามใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด หรือบันทึกข้อมูล (Keyin)
– ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือ ใบรับเงิน ได้ทันที

การโอนเงินและข้อมูล – ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่รับชำระ

จุดรับชำระ – ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ กว่า 400 แห่ง
– ร้านค้า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1)ประโยชน์ทางตรง
– ค่าตอบแทน 5 บาท ต่อรายการ เช่น หากรับชำระได้ 3,000 รายการ : เดือน ท่านจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท : เดือน

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 58 ทีโอทีจ่ายค่าตอบแทน การให้บริการ 7 บาทต่อรายการ เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันเริ่มให้บริการ
– ได้สิทธิพิเศษในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการ บมจ.ทีโอที เช่น การรับแบบคำขอติดตั้งโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์บอร์ดแบรนด์ การจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ ฯลฯ โดยให้ค่าตอบแทนแยกตามผลิตภัณฑ์

2) สิทธิประโยชน์ทางอ้อม
– เพิ่มความหลากหลายของบริการภายในร้าน
– เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าจุดเดียวรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ One stop service
– เพิ่มจำนวนการเข้า-ออกของลูกค้าในร้าน
– เพิ่มรายได้และโอกาสในการขายสินค้าอื่นๆในร้าน
– สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
– เพิ่มศักยภาพของพนักงาน
– เพิ่มมูลค่าทางพื้นที่
– เพิ่มความแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งขัน

การเตรียมการของร้านค้า ดังนี้ :
– สถานที่
– การลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงิน ( 1 ชุดประกอบด้วย PC 1 เครื่อง + หัวอ่านบาร์โค้ด + เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ Undo Card )
– เคาน์เตอร์รับชำระ
– บุคลากร
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท / จุด
– ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 6,000 บาท/จุด ปีแรก เรียกเก็บ 3,000 บาท/จุด
– เงินค้ำประกัน : เงินสด หรือ หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Garuntee) 50,000 บาท /จุด
โปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.58 ทีโอทีเรียกเก็บเงินค้ำประกัน เป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Garuntee) 30,000 บาท/จุด
– ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์หน้าร้าน เช่น ตู้ไฟ Just Pay, J-Flag เป็นต้น

print1print22

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *