ติดต่อเรา

สถาบันนวัตกรรมทีโอที

65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก

อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 025812424 (ในวันและเวลาราชการ)

TOT Innovation Institute

65 Pathumsamphun Rd., Bangprok,

Pathum Thani, Pathum Thani 12000

Tel. +66(0)25812424 Call-Center Innovation