การทดสอบอุปกรณ์ FTTx เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดหาของ บมจ.ทีโอที

รายละเอียดอุปกรณ์ที่จะต้องส่งเข้าทดสอบ

อุปกรณ์ PASSIVE OPTICAL NETWORK (PON) EQUIPMENT ที่จะส่งเข้าทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ บมจ. ทีโอที ต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

 1. OLTGPON Card จานวน 2 Card พร้อม SFPUP LINK Card 1GE/10 GE จานวน 2 Card พร้อม SFP Control Card จานวน 2 CardPower supply Card จานวน 2 CardManagement system
 2. ONTยี่ห้อเดียวกับOLTจานวนTypeละ2เครื่อง
  • 2.1  Type A
  • 2.2  Type B
  • 2.3  Type C
 3. ONTต่างยี่ห้อกับOLTจานวนTypeละ2เครื่อง
  • 3.1  Type A
  • 3.2  Type B
  • 3.3  Type C
 4. ONUจานวน1เครื่อง
  • 4.1  VDSL Interface พร้อมทั้ง VDSL Modem
  • 4.2  ADSL Interface พร้อมทั้ง ADSL Modem
  • 4.3  Ethernet Interface
  • 4.4  POTS Interface

  รายการที่ 4.1-4.4 อาจจะอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน หรือ แยกอุปกรณ์กันก็ได้

 5. Splitter 2:N (SC/APC Connector) จานวน 1 ตัว
 6. อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบในการทดสอบ