ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบช่วยได้จริงไหม ศูนย์ดํารงธรรมร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้างศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ กับขั้นตอนการช่วยเหลือแนะนำลูกหนี้นอกระบบไม่มีสัญญา

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ หรือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นส่วนกลางเป็นการดำเนินงานสำหรับเรื่องที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องหนี้นอกระบบไม่มีสัญญาต่าง ๆ ของลูกหนี้ได้ทั่วประเทศ โดยส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงกลุ่มหนี้นอกระบบได้อย่างง่ายดาย เช่น ใบปลิว ป้ายแปะตามเสาไฟฟ้า แปะที่ตู้เอทีเอ็ม และถึงขั้นนำไปโยนเข้ารั้วบ้าน เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการหลงเชื่อ ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้จะมารวบรวมเรื่องราวของลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ใครเคยไปศูนย์ดำรงธรรมเรื่องหนี้นอกระบบกับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ 2566

ขอบเขตของการช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ

ปัญหาที่มีและทำให้เกิดเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ จากประชาชนยกตัวอย่างจากเรื่องเครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งตามขั้นตอนการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบโดยการรับเรื่อง ประสานงาน เป็นตัวกลางสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และมีการแนะนำต่าง ๆ ให้ประชาชน ซึ่งบางรายก็ทำตามคำแนะนำ แต่บางรายก็เพิกเฉย ซึ่งหากผู้ร้องทุกข์เงียบเฉยแบบนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนก็ดำเนินการต่ออีกไม่ได้

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ กับหนี้นอกระบบไม่มีสัญญา

สำหรับเรื่องหนี้นอกระบบ จริง ๆ มักจะเจอลูกหนี้ที่ทำการกู้เงินนอกระบบหลายแหล่งมาก ๆ โดยมีดอกเบี้ยรวม ๆ กันต่อวันเป็นจำนวนเยอะ ทำให้เกิดความเครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบ และบางครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยหนี้ให้แล้วแต่ไม่เป็นผล จึงได้แนะนำให้ลูกหนี้ไปแจ้งความ ซึ่งในการร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบไม่ได้มีนโยบายให้ลูกหนี้ร้องทุกข์แล้วจะไม่ต้องจ่ายหนี้ โดยอย่างไรก็ตามจะต้องใช้เงินต้นคืนให้เจ้าหนี้ทุกราย

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ดีไหมสำหรับการช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ

การช่วยเหลือเรื่องความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการช่วยลดดอกเบี้ยลง ทำให้ยอดหนี้ลดลงและสามารถจะจ่ายคืนได้ง่ายขึ้น โดยคร่าว ๆ ก็เป็นแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามนี้ ซึ่งต้องเน้นย้ำว่าจะไม่มีการช่วยให้ไม่ต้องใช้หนี้ แต่เป็นการช่วยลดอัตราดอกเบี้ยลงจากนอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อจะได้ไม่เป็นช่องทางให้ประชาชนบางส่วนไปกู้เงินนอกระบบแล้วคิดหาทางออกด้วยการหาวิธีที่จะไม่จ่ายคืนด้วยการแจ้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ดังนั้นศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จะเป็นการช่วยบรรเทาจากหนักให้เป็นเบา มีการแนะนำช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่เป็นเพียงฝ่ายลูกหนี้เท่านั้น หากเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามชนบทหากเกิดปัญหาหนี้นอกระบบก็สามารถจะแจ้งร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตที่พื้นที่นั้น ๆ ได้เลย