มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ 2567มัดรวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารและ โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด 2567

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ที่เริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2567 ออกมามากมาย ทั้งที่เป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด หรือจากธนาคาร รวมไปถึงศูนย์ช่วยเหลือจากหน่วยงานอย่างศูนย์ดำรงธรรม ซึ่ง ทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีรายละเอียดการทำงาน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันอย่างไร 2567

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นหนี้ธนาคาร

สำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคารที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต โดยจะมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

  1. มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการลดดอกเบี้ยจากปกติ ทั้งการเป็นหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 
  2. ให้มีการพักเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย และอาจจะให้มีการยืดนะยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มออกไปอีก
  3. สำหรับบัตรกดเงินสดให้ให้มีการลดการจ่ายชำระขั้นต่ำ หรือให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลง
  4. สำหรับคนที่เป็นหนี้ธนาคาร ในส่วนของสินเชื่อรถ จะให้มีโอกาสในการคืนรถ หากลูกหนี้ไม่สามารถจะแบกรับภาระไหว  หรือหากมีการขายทอดตลาดแล้ว ก็จะได้เช็คส่วนต่างเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งทางลูกหนี้และธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้นอกระบบ

จะให้ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อจะให้ช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้ และเป็นการประสานกันเพื่อจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหนี้ได้ยอดเงินคืน และลูกหนี้สามารถชำระหนี้คืนได้ โดยที่จะไม่หนักจนเกินไป โดยจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้มีการปรับดอกเบี้ยที่ทางกฏหมายกำหนด โดยจะเป็นแนวทางในการนำหนี้นอกระบบที่กำลังมีปัญหาอยู่ ให้เข้ามาอยู่ในระบบการจัดการหนี้ในระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล

จะเป็นการช่วยเหลือทางด้านเงินช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ซึ่งก็มีโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มทั้งที่มีการประกอบอาชีพอิสระ พนักงานประจำ เจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยรอบคลุมทั่วประเทศ โดยนอกจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ก็ยังมีเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และลูกจ้างผู้ประกันตนรวมไปทั้งโครงการผ่านช่องทางแอพเป๋าตัง

จะเห็นว่าในทุก ๆ ภาคส่วนต่างก็มีโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม โดยจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ และจะมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง