ลงทะเบียนเยียวยา 5000 รอบใหม่ โครงการเยียวยาของรัฐบาลช่วยเหลือผลกระทบโควิดเยียวยา 5000 รอบใหม่ กับการช่วยเหลือผลกระทบโควิดให้กับผู้ประกันตนเป็นหลัก

เยียวยา 5000 รอบใหม่ กับโครงการเยียวยาของรัฐบาลล่าสุด โดยรอบใหม่นี้จะเป็นการช่วยเหลือให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง โดยล่าสุดจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจะมีด้วยกันทั้งหมด 10 จังหวัด ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผลกระทบโควิดให้กับกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคม และนอกระบบ รวมไปถึงผู้ประกอบการ 

เยียวยา 5000 รอบใหม่ และโครงการเยียวยาของรัฐบาลล่าสุดมีอะไรบ้าง 2567

เยียวยา 5000 รอบใหม่ ช่วยเหลือผลกระทบโควิด ใครได้บ้าง

สำหรับการเยียวยา 5000 บาท กลุ่มแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม จะเป็นกลุ่มผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 โดยกรณีที่เป็นลูกจ้างนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม และอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หากต้องการความช่วยเหลือรับเยียวยา 5000 รอบใหม่ จะต้องไปสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 โดยเมื่อมีการเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนแล้ว จะต้องมีการจ่ายเบี้ยผู้ประกันตนทุกเดือน ๆ ละไม่เกิน 100 บาท

กลุ่ม ม.33 จะได้รับรับเงินเยียวยา 2,500 บาท และหากกรณีบริษัทมีการปิดกิจการทำให้ขาดรายได้จะได้รับความช่วยเหลือผลกระทบโควิดเป็นจำนวนเงิน 50% ของเงินเดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคน

เยียวยา 5000 รอบใหม่ สำหรับผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือที่ 3,000 บาทต่อพนักงาน 1 คน โดยจะจำกัดไม่เกิน 200 คน และสำหรับกลุ่มกิจการที่อยู่นอกประกันสังคม ให้สามารถลงทะเบียนร้านค้ากับโครงการสวัสดิการของรัฐผ่านแอปถุงเงิน เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือผลกระทบโควิดเป็นเงินเยียวยา 3,000 บาท

นอกจากเงินเยียวยา 5000 รอบใหม่การช่วยเหลือผลกระทบโควิดยังมีอะไรอีกบ้าง

จาการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ไวรัสโควิด19 ที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้รัฐบาลได้พยายามออกมาตรการความช่วยเหลือผลกระทบโควิดต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมายและพยายามจะให้ครอบคลุมมากที่สุด และนอกจากเงินเยียวยา 5000 64 ก็ยังมีในส่วนอื่น ๆ อีกดังนี้

  1. นอกจากการเยียวยา 5000 รอบใหม่ ก็ยังให้มีมาตรการลดค่าเทอม ในภาคการเรียนที่ 1 เป็นกรณีพิเศษ โดยส่วนใหญ่หากเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้มีการจ่ายค่าเทอมแต่อย่างใด
  2. ให้มีการลดค่าน้ำและค่าไฟ โดยใช้เกณฑ์ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานในการปรับลด ในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2567

จะเห็นว่าโครงการเยียวยา 5000 รอบใหม่ หรือมาตรการช่วยเหลือผลกระทบโควิดจะเน้นย้ำให้กลุ่มลูกจ้างแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ได้พยายามให้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกจ้างแรงงานเอง และกลุ่มผู้ประกอบการ จะได้รับความช่วยเหลือรับเงินเยียวยา กับโครงการเยียวยาของรัฐบาลล่าสุด และในอีกหลาย ๆ โครงการซึ่งจะสามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มให้ง่ายขึ้น เหตุผลนี้จึงมีการผลักดันให้กลุ่มคนทำงาน และผู้ประกอบการได้เข้าระบบประกันสังคมอย่างถ้วนหน้า