เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย 2567เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม หรือเงินเดือนน้อยทำอย่างไรจึงจะกู้ซื้อบ้านหลังแรก

ในยุคโควิดที่ระบาดแบบนี้อยากจะซื้อบ้าน จะยากไหม หรือซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างและเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ก็เป็นคำถามคาใจมากมายจริง ๆ สำหรับหลาย ๆ แหล่งข้อมูลต่างก็บอกว่าเงินเดือนต่ำกว่า 10000 บาทก็สามารถจะกู้เงินซื้อบ้านได้ โดยก็ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งจากรายละเอียดของวงเงินที่จะได้อาจจะไม่ถึงตามที่ราคาบ้านนั้น ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีผู้กู้ร่วม โดยในบทความนี้จะมาดูกันว่าผู้กู้ร่วมหมายถึงอะไร และต้องคำนึงก่อนหรือไม่

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมและซื้อบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง2567

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม และทำไมต้องมีผู้ร่วมกู้

สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกก็คงจะได้ยินบ่อยแล้วว่าจะต้องมีผู้กู้ร่วม ซึ่งถ้าหากคนที่มีรายได้สูง ๆ การกู้เงินซื้อบ้านก็คงไม่ยากและสามารถจะกู้ได้รับวงเงินที่สูงกว่าการกู้เงิน 100000 บาทแน่นอน แต่ในบางกรณีสำหรับคนที่อยากซื้อบ้านแต่เงินเดือนน้อยก็จำเป็นจะต้องหาผู้กู้ร่วม เพื่อที่จะได้วงเงินสินเชื่อที่สูงเพิ่มขึ้น และจะได้บ้านตามสเปคที่ได้เลือกไว้นั่นเอง

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม กับใครจะเป็นผู้กู้ร่วมได้บ้าง

คำถามที่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงซื้อบ้านได้จะหมดไปด้วยการหาผู้กู้ร่วมในการซื้อบ้านซึ่งสามารถจะให้ใครเป็นได้บ้าง และสำหรับบางธนาคารอาจจะระบุไว้ว่าจะให้มีผู้ร่วมกู้ได้ไม่เกินกี่คน ซึ่งโดยปกติจะให้ได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะมีได้ดังนี้

  1. กับเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม และกับผู้กู้ร่วมได้จะต้องมีนามสกุลเดียวกัน จะเป็นพี่น้อง หรือสามีภารรยาที่จดทะเบียนกันแล้วก็ได้
  2. พี่น้องกัน พ่อแม่เดียวกัน แต่คนละนามสกุลก็สามารถจะกู้ร่วมได้โดยการแสดงสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านได้
  3. กรณีเป็นสามีภรรยาที่ยังไม่จดทะเบียนก็กู้ร่วมได้โดยการแสดงเอกสาร หรือรูปถ่ายแต่งงานกันในกรณีที่อยากซื้อบ้านแต่เงินเดือนน้อย

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม กรรมสิทธิ์บ้านเป็นอย่างไรกรณีมีผู้กู้ร่วม

อยากซื้อบ้านแต่เงินเดือนน้อยจากการปรึกษาสินเชื่อบ้านที่ต้องให้มีผู้กู้ร่วมนั้นโดยจะต้องมีการตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้  

  1. เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม หากมีผู้กู้ร่วมให้ใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ แต่การกู้ยืมเงินให้มีหลายคนได้   
  2. ให้ใส่ชื่อผู้กู้ร่วมเป็นเข้าของกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขายบ้าน จะต้องมีการเซ็นยินยอมในการขายบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคน 

จะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเงินเดือนน้อยก็สามารถจะกู้เงินซื้อบ้านได้ผ่านสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน โดยในทุกครั้งที่จะมีการตกลงเรื่องสินเชื่อบ้าน จะต้องมีการปรึกษาสินเชื่อบ้านก่อน จะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นได้ อย่างเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม เทียบกับราคาบ้านที่ประเมินได้ และจะต้องมีผู้ร่วมกู้อีกหรือไม่ หากมีการประเมินผู้กู้แล้วบางรายอาจจะต้องมีผู้ร่วมกู้เพิ่มอีกคน