เช็คสิทธิ์ล่าสุดวันนี้เรารักกัน 33 ม.33 เรารักกันได้เงินกี่บาท ม.33 เรารักกันได้เงินวันไหนเรารักกัน 33ของกลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 มีข้อดีข้อเสียไหมและต่างกันอย่างไร

เรารักกัน 33 คืออะไร แน่นอนคนไทยทั่วประเทศจะต้องรู้จัก เป็นโครงการเยียวยาช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งถึงแม้จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ประจำ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยในการรับความช่วยเหลือจากประกันสังคมที่จะต้องมีการลงทะเบียนเรารักกัน 33 เงื่อนไขเดิมที่จะต้องเป็นผู้ที่ขาดรายได้อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป จึงทำให้กลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริง

เรารักกัน 33 ในกลุ่มมาตรา 33จะมีคุณสมบัติและมาตราการช่วยเหลือย่างไรบ้าง

โครงการช่วยเหลือเยียวยาเรารักกัน 33 มีอะไรบ้าง 2567

ในกลุ่มโครงการเยียวยาลงทะเบียนเรารักกัน 33 ออนไลน์ จะเป็นการช่วยเหลือผ่านแอพเป๋าตังที่จะได้เป็นเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีการเคาะออกมาแล้วว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีทรพย์สินสะสมมากกว่า 5 แสนบาทขึ้นไปจากเงินฝาก กองทุน รวมทั้งสลากออมสิน ซึ่งกลุ่มเรารักกัน 33 ยังจะได้รับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยเป็นการให้เงินช่วยเหลือผ่านแอพเป๋าตัง 50% 

เรารักกัน 33ของกลุ่มมาตรา 33 กับการยืนยันสิทธิ์เรารักกัน Www.เรารักกัน.com เช็คสิทธิ์ล่าสุดวันนี้ แตกต่างกันอย่างไร

เรารักกัน 33 นอกเหนือจากเรารักกัน 33 เงื่อนไขที่เราต่างก็รู้กันดีแล้ว สำหรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมในกลุ่มมาตรา 33จะเป็นการลดเงินสมทบประกันสังคมให้จากเดิม 5% จากเงินเดือน จะเหลือ 2.5% ต่อเดือน ทั้งนี้ก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ด้วยเช่นกัน  และโครงการเยียวยาล่าสุดกับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท จากการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ที่ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง รวมไปถึงหากหน่วยงานต้องปิดกิจการก็ยังจะม่เงินช่วยเหลือ 50% จากเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาทอีกด้วย และนี่คือความแตกต่างจากโครงการเรารักกัน 33คือจะได้รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านเลขบัตรประชาชน

จากโครงการเรารักกัน 33และกลุ่มมาตรา 33 มีปัญหาอะไรบ้างระหว่างการลงทะเบียน

ถ้าหากเป็นกลุ่มเรารักกัน 33จะรู้ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนเรารักกัน 33 ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นคำถามว่าเหตุผลอะไร เพราะรัฐบาลก็จะมีข้อมูลของประกันสังคมอยู่แล้ว และจากคำตอบที่ได้คือเพื่อตรวจสอบรายได้ และสำหรับกลุ่มเงินช่วยเหลือล่าสุดของ ม.33 อาจจะมีความยุ่งยากต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของบริษัท หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ว่าอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือไม่ รวมไปทั้งการช่วยเหลือเงินเยียวยาครั้งนี้จะให้มีการโอนเข้าบัญชีให้จริง แต่จะต้องผูกหมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารที่รับ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินเข้าให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33