บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีอะไรบ้าง ตรวจสอบเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กับม.40 แตกต่างกันอย่างไร 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน โดยปกติเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะมีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเข้าบัญชีในบัตรคนจนทุก ๆ เดือน โดยจะมีหลาย ๆ ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางออนไลน์ และจากโครงการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลล่าสุดสำหรับผู้ที่ได้รับผละกระทบจากไวรัสโควิด19 ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดง ก็เกิดความสงสัยว่ากรณีที่ผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้จะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนใน ม.40 ได้ไหม 

ระหว่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับ ม.40 แตกต่างกันอย่างไร 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คืออะไร ใครได้รับสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้จะเป็นบัตรสำหรับบูคคลทั่วไปที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สามารถจะมีรถยนต์ หรือมีบัตรเครดิตได้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบเพราะเนื่องจากการมีบัตรเครดิจจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีวิตให้เป็นรายเดือน 

ม.40 คืออะไรต่างจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอย่างไร

ม.40 คือประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพอิสระ ผู้ใช้แรงงานทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัท โรงงาน และไม่เป็นพนักงานข้าราชการ และที่สำคัญต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ม.39 และอีกข้อคือหากเป็นผู้พิการ และรับข่าวสารประกันสังคมก็สามารถสมัครได้ ซึ่งผู้พิการในที่นี้จะเป็นทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หรือบัตรผู้พิการ ซึ่งยังจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มอีกด้วย โดยรวมส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกัน แต่ที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือ ม.40 จะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันสังคมทุกเดือน ๆ ละไม่เกิน 300 บาท ในส่วนนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดจะไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับ ม. 40

ในหลักความจริงสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถจะสมัคร ม.40 ได้ ซึ่งไม่มีข้อห้าม แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสมัครได้ไหม และหากสมัครได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของการเช็คบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนเดิมหรือไม่ และจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไหมหากเข้าเป็นผู้ประกันตน ม.40แล้ว 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่จะต้องมีการสมัครเข้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือ ซึ่งจะไม่ต้องมีการจ่ายเงินสมทบ ที่จะแตกต่างจากผู้ที่มีสวัสดิการประกันสังคมที่จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนที่จะเลือกสมัคร หรือควรจะรอทางรัฐบาลออกประกาศก่อนว่าแบบไหนจะเหมาะกับคนกลุ่มไหนมากที่สุด