ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
สินเชื่อรากฐานออมสิน ลงทะเบียนฟรี

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 50000 บาท

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 12% ต่อปี

ภาพถ่ายกิจการที่ใช้ในการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากมีความสำคัญอย่างไร?

ใครที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากลงทะเบียนทางออนไลน์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารออมสินคงทราบดีว่านอกจากท่านจะต้องมีสินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว ท่านยังต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ประกอบการสมัครอีกด้วย และหนึ่งในเอกสารชิ้นสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียนเสริมพลังฐานราก คือ ภาพถ่ายกิจการของท่านนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญในการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เหตุผลที่ธนาคารต้องใช้ภาพถ่ายกิจการก็เพื่อประเมินว่ากิจการของเราได้รับผลกระทบจากวิด-19 เพียงพอที่จะลงทะเบียนสินเชื่อออมสินดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ มีผู้ขอสินเชื่อรากฐานออมสินหลายคนที่ไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวไปด้วย ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านได้ หรือเป็นเหตุให้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเอง

 

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 10000 บาท ชำระงวดแรกเมื่อไหร่?

ในช่วงปี 2563-2567 ที่ผ่านมา มีหลายคนให้ความสนใจกับการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 10000 บาท โดยได้ทำการศึกษาวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากพร้อมทั้งได้รับข้อความว่าสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วโครงการลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากชำระงวดแรกเมื่อไหร่ เพราะบางคนก็บอกว่าชำระงวดแรกก็คือเดือดแรกหลังจากที่สมัครเงินกู้ บางคนก็บอกว่านับถอยหลังไปอีก 6 เดือนจึงค่อยชำระงวดแรก แล้วตกลงควรเชื่อใครดี?

หากเป็นการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 10000 บาท จะต้องชำระงวดแรกนับจาก 6 เดือนที่ลงทะเบียน เนื่องจากธนาคารออมสินมีกฎเกณฑ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก แต่หากเป็นลงทะเบียนเสิรมพลังฐานรากออมสิน 50000 บาท 2024 ก็จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกทันทีในเดือนแรกหลังจากที่ลงทะเบียน 

 

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด ลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ไม่ได้

สำหรับวิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดนั้นจะไม่สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งทางธนาคารได้ให้ลูกค้าสมัครใช้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดผ่านทางแอพออมสิน (แอพ MyMo) เท่านั้น นอกจากนี้รายละเอียดของลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดยังมีเงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกับลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากในครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนวงเงินสูงสุดต่อคนไม่เกิน 50000 บาท รวมถึงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นดอกเบี้ยในช่วงเวลา 6 เดือนแรก ทั้งนี้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ ทางธนาคารออมสินได้ชี้แจงว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ อีกทั้งการใช้บริการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากลงทะเบียนง่ายดายผ่านแอพ ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด ต่างได้รับความนิยมจากลูกค้าออมสินและบุคคลทั่วไปอย่างมาก

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพเถ้าแก่ยืมเงิน
แอพเถ้าแก่ยืมเงิน กู้เงินผู้มีฐานะได้ชัวร์

เงินเดือน - รายได้ 8000 บาทขึ้นไป

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10000 บาท

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

บัตรเครดิต citibank
บัตรเครดิต citibank ใช้งานง่ายวงเงินเยอะ

เงินเดือน - รายได้ 15000 บาทขึ้นไป

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 2-5 เท่าของรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ
กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ ถอนรับเงินด่วนล่าสุด

เงินเดือน - รายได้ 15000 บาทขึ้นไป

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี