Social

525แฟนคลับชอบ

พันธมิตร


จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

          บมจ.ทีโอที โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) เข้าร่วมประกวด/แสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "10th Internation Eehibition of Invention & 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)"13-15 กันยายน 2561ที่เมืองฝอซาน ประเทศจีน รวม...

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบรางวัล “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงการคลัง ในโอกาสนี้ บมจ.ทีโอที ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม ประจำปี 2561 จากผลงาน “อุปกรณ์ข่ายสายใยแก้วนำแสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์” ซึ่งผลงานข้างต้นวิจัยพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที 

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที โดยการนำของ นายเทพธีระ เพชรรัตน์ (ผจก.)และพนักงานเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ. สำนักพระราชวังสนามเสือป่า ในวันที่ 22 ส.ค. 2561

ผลิตภัณฑ์

                         ระบบบัตรคิว (TOT Smart Q): เป็นการบูรณาการ Hardware ,Software และ Process เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากระบวนการระบบคิวเดิมที่ใช้อยู่ให้มีศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลทางตรงจากลูกค้า และรวบรวมสถิติการเข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟได้...

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...