นายเทพธีระ เพชรรัตน์
ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมทีโอที (ผจก.นฐ.)
ตำแหน่งนักบริหาร 11 (นบ.11)

Social

287แฟนคลับชอบ

จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

15 พ.ค.60 สถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) และ ปล. ร่วมกันออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ทีโอที ในงานวันสถาปนาตำรวจสื่อสารครบรอบ 65 ปี ซึ่ง นฐ. ได้นำผลงานวิจัยเคเบิลกันสัตว์กัดแทะ (ตามข้อกำหนด/ใช้ในงานเน็ตประชารัฐ) และผลิตภัณฑ์ AC Line surge เข้าร่วมสาธิต/แนะนำในงานด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้างต้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รจญ.ฐ. และ ชจญ.ฐ. ร่วมยินดีกับนายวรวิทย์ รอดอนันต์ นายกิตติ พฤกษ์ธาดาชัย และผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมทีโอที ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Silver Metal จากผลงาน TOT xDSL Tools ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเร็วๆนี้ TOT xDSL Tools เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตั้ง และแก้ไขบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ -สามารถทำงานเป็น ADSL,...

        คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสื่งประดิษฐ์ดีเด่น ได้ประกาศรายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2559 -2560 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal จำนวน 3 ด้วน คือ ด้าน Hardware ด้าน Software และ ด้าน Operational Process ดังนี้ รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น...

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...

เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล(Digital media) ที่สามารถบริหารจัดการโดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการบริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ TOT-Cloud หรือเชื่อมต่อผ่าน Digital Media โดยตรง การประชาสัมพันธ์โดยผ่านจอภาพ LCD สามารถประชาสัมพันธ์ในลักษณะ ตัวหนังสือ วีดีอี ข้อมูลภาพนิ่ง กราฟฟิก สามารถแบ่งพื้นที่จอโฆษณา (Media zone Layout)

1.) ระบบตู้รับชำระแบบ Kiosk 2.) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อเชื่อมกับระบบ TOT E-service 3.) รับชำระได้โดยผ่านระบบบัตรเครดิต เป็นเบื้องต้น 4.) รับชำระโดยระบบเลขหมายหรือบาร์โค๊ด หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า